Blogs

Blogs

Blog post door Floor Basten - 22/11/2013 - 00:00
Het is in de wetenschap heel gewoon om het werk van anderen te kopiëren, bijvoorbeeld om je eigen standpunt ten opzichte van anderen helder te maken – je bent voor of tegen, omdat – of om je punt te verwoorden via iemand die het eleganter, bondiger of overtuigender kan zeggen dan jij zelf. Dat mag onder de voorwaarde dat je je aan de regels houdt en die zijn dooreenvoudig.
Lees meer
Blog post door Floor Basten - 11/11/2013 - 00:00
De wetenschap is niet in crisis, maar het is tijd om een time out te nemen en nog eens goed na te denken of er niet iets beter kan. Dat is de stelling van de vier academische rebellen – zoals Huub Dijstelbloem, Frank Miedema, Frank Huisman en Wijnand Mijnhardt in de pers genoemd worden –  die het initiatief tot ‘Science in Transition’ hebben genomen. Science in Transition (SiT) begon met een position paper en is nu aanbeland in een fase met workshops en een tweedaags event.
Lees meer
Blog post door Floor Basten - 11/11/2013 - 00:00
7 en 8 november was ik bij het Science in Transition (SiT) event. U hebt er wellicht iets van meegekregen, er was behoorlijk wat aandacht van de pers. De vier initiatiefnemers zijn verontrust dat de wetenschap steeds meer over kwantiteit dan kwaliteit gaat. Interessant om die tegenover elkaar te stellen. Ze zijn soms ook gelijk. Als we kwantitatief naar de panels kijken, zien we dat de kwaliteit overwegend white male senior was.
Lees meer
Blog post door Floor Basten - 25/09/2013 - 00:00
The Ivory Cage. How neoliberal criticism hides academic behavior that is not incompatible with neoliberal behavior --- During the conference ‘The idea of University and the Future of Knowledge. Views of the Humanities’ (convened by the Centre for the Humanities on September 19 and 20, 2013), the university has been framed in different ways. However, I think that the frames were not only incomplete and inconsistent, but that they were also put on to the wrong targets.
Lees meer
Blog post door Floor Basten - 14/09/2013 - 00:00
Het zijn drukke tijden voor universiteiten. Of eigenlijk, voor onderzoekers die op universiteiten werken. Het schijnt er niet erg prettig te zijn als ik af moet gaan op de boeken die ze schrijven, de artikelen waaraan ze meewerken, de congressen die ze organiseren, en dat allemaal over hetzelfde thema: de crisis van de academicus. Zo vertaal ik het maar even. Het betekent dat de onderzoeker zijn werk niet meer kan doen, en dat was vroeger wel anders. Lees verder op floorbasten.nl.
Lees meer
Blog post door Floor Basten - 10/08/2013 - 00:00
Onderzoeken is leuk. Ik heb zelfs wel eens workshops gegeven met deze titel. Om de een of andere reden heb ik vaak het gevoel dat “onderzoek” nog verkocht moet worden, dat het nog enige wervingskracht behoeft. Dat komt doordat ik zelf nogal eens vooroordelen tegenkom.
Lees meer
Blog post door Floor Basten - 01/07/2013 - 00:00
“Wetenschap is topsport”, zei VSNU-voorzitter Karl Dittrich op de Wetenschapseditie van het NRC Carrière Café “Te slim voor de arbeidsmarkt” afgelopen 10 juni, georganiseerd samen met AcademicTransfer. Gastheer en nrc.next-chef Hans Nijenhuis nam de pass over: “Ik kan aardig voetballen, maar ik ben geen Messi en (tegen de zaal) u misschien ook niet.” Het is echter de vraag of die topsport-metafoor past.
Lees meer
Blog post door Floor Basten - 05/06/2013 - 00:00
Hebt u wel eens van Cecilia Payne-Gaposchkin gehoord? Ik niet, totdat ik op de Facebook site ‘I fucking love science’ een post met haar foto tegenkwam en de tekst ‘I discovered what the sun is made of. Too bad I didn’t have a penis, then you’d know that.’ Ik schrijf dit niet zo op om u te choqueren, maar doe graag aan correcte bronvermelding en wil een aantal termen introduceren die volgens mij met invloed te maken hebben. Lees verder op floorbasten.nl.
Lees meer
Blog post door Floor Basten - 11/05/2013 - 00:00
Samen met Kerstin van Tiggelen ben ik het Handboek buitenpromoveren aan het schrijven. Buitenpromoveren gaat niet alleen over het schrijven van een proefschrift, maar vooral ook over het managen van zo’n groot project buiten de dagelijkse context van een universiteit. Behalve aandacht voor de technische aspecten van onderzoek en het geregel eromheen om het überhaupt mogelijk te maken, gaan we daarom ook in op de academische cultuur en de waarden daarin die succes bepalen.
Lees meer
Blog post door Floor Basten - 29/03/2013 - 00:00
“De beste plannen komen van onderop” was de samenvattende kop boven het interview met Jim Diers, voormalig directeur van het Seattle Department of Neighborhoods en tegenwoordig rondreizend met zijn optimistische filosofie (De Volkskant, 25 maart). Het interview* biedt aanknopingspunten om een aantal opkomende trends uit te lichten die, als je ze samenpakt, zicht bieden op een sociale horizon die verder ligt dan de voorbeelden die Diers aanhaalt. Daar wil ik hier bij stilstaan, omdat ze gebundeld voor meer momentum kunnen zorgen.
Lees meer

Pagina's