Trending in 2014: Momo en de Yes Men

Trending in 2014: Momo en de Yes Men

Vorig jaar heb ik een sabbatical genomen van de hectiek van een bestaan dat gevuld was met deadlines voor opdrachtgevers, voor publicaties, voor samen nieuwe dingen opzetten en voor mezelf. Gewoon even een jaar van afstand om na te denken over waar het me ook weer om te doen was en alles vanaf daar weer opnieuw op te bouwen. Denk echter niet dat het een naar binnen gericht jaar was. Ik heb me niet hermetisch van de buitenwereld afgesloten om aan serious soul searching te doen. Integendeel. In plaats van te vertrekken vanuit wat ik vind en daarmee te filteren wat ik zie, hoor, proef, voel en ervaar, ben ik begonnen vanuit dat laatste en heb ik het “ergens wat van vinden” even uitgesteld. Een welbewuste breakdown of the normal dus, waarbij ik gebruik heb gemaakt van het boek Qualitative Research of Everyday Life. Daarin beschrijft Svend Brinkmann drie perspectieven van waaruit je zo’n breakdown kunt bewerkstelligen:

  1. een fenomenologisch perspectief / maak het vanzelfsprekende vanzelfsprekend: beschrijf een verschijnsel alsof je het voor de eerste keer ervaart of aan iemand die het nog nooit ervaren heeft;
  2. een kritisch perspectief / maak het verborgene vanzelfsprekend: kijk voorbij de oppervlakte en laat zien hoe onderliggende mechanismes werken;
  3. een deconstructief perspectief / maak het vanzelfsprekende vreemd: laat zien dat betekenissen en interpretaties onstabiel en ambigu zijn door alternatieve versies van de waarheid te presenteren.

Een methodologie van vervreemding dus, die mogelijk werd door een jaar afstand. In de loop van dit jaar zal ik over mijn bevindingen publiceren. Hier zijn alvast twee trends die zich volgens mij dit jaar zullen voortzetten.

Lees verder op floorbasten.nl.

Tags: