IVMV magazine 1|2013 AMBTENAREN EN HET BEELD

IVMV magazine 1|2013 AMBTENAREN EN HET BEELD

AMBTENAREN & HET BEELD

Bewegende beelden, een nieuw verschijnsel voor de ambtenaar

Bezuinigingen, een terugtredende overheid en een toename aan initiatieven vanuit de burgers zelf, hebben de laatste jaren gezorgd voor een nieuwe ambtelijke setting met nieuwe uitdagingen, maar zetten ook aan tot het afscheid nemen van oude gewoontes. Daarbij hoort het zoeken naar nieuwe vormen en dat vooral in aansluiting op ontwikkelingen in de samenleving. Voor ambtenaren, gewend als zij zijn aan het schrijven van beleidsstukken en rapporten, blijkt het spannend, avontuurlijk en vernieuwend om zich open te stellen voor allerlei soorten beelden. Op donderdag 31 januari 2013 kwamen gemeenteambtenaren uit alle delen van Nederland af op voor de tweede editie van Bewegende Beelden. Een symposium geïnitieerd en georganiseerd door Marcel van Wissen (gemeente Ridderkerk) en partners Rijnconsult, de Open Universiteit, Seneca, Sioo en de Vereniging van gemeenteambtenaren, wederom in samenwerking met het Instituut voor Beeld & Geluid in Hilversum. Stichting IVMV bood de organisatie aan de hele dag met de deelnemers mee te kijken. Niet zozeer om gedetailleerd verslag te doen, maar om enige orde te scheppen in het vele en heterogene aanbod en in de reacties op de verschillende manieren waarop beelden tot beweging aanzetten. In dit themanummer ziet u daarvan het resultaat.

Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd of in circulatie gebracht zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting IVMV. Contact: info@ivmv.nl

INHOUD magazine 1|2013 AMBTENAREN & HET BEELD Stichting IVMV ©

Heidi de Mare, Een bewogen dag in beeld. De tweede editie van het symposium Bewegende Beelden [4]
KADER  A – Beelden die u in beweging brachten (IVMV-workshop 2012) [8]
Heidi de Mare, Het beeld spreekt de publieke professional tot de verbeelding [10]
KADER  B – Wat is een beeld? [15]
John Steegh, De ambtenaar en zijn (zelf)beeld [17]
KADER  C – Wat doet het beeld? [20]
Gawie Keyser, Beelden maken vrij – een prangende levensvraag van Marcel van Wissen, blog GAWIE WEET RAAD  [21]
Sigrid Burg, Beeldwinkelen. Kijken we wel goed om ons heen? [24]
Joost Pollmann, BEELDFORMATIE  I – Beeld & bureaucratie. Ambtenaren in strips & zo [27]
Joost Pollmann, Van het beeld in je hoofd naar beleid voor de burger [35]
KADER  D – Wat kan het beeld? [36]
Gabriël van den Brink, Van systeemwereld naar leefwereld. Van taal naar beeld? [38]
KADER  E – Kan het beeld alles? [44]
Heidi de Mare, Laat u ver-maken door het bewegende beeld! [46]
KADER  F – Gemo(ti)veerde ambtenaren [50]
Floor Basten, Angst voor propaganda. Een essayistische verklaring plus oplossing [52]
BEELDFORMATIE  II –  IKIRU (1952): een bureaucraat in de film [57]
Heidi de Mare, Bewegende beelden als moderne mythologie. Op zoek naar de maatschappelijke verbeelding van de ambtenaar [60]
BEELDFORMATIE  III – Politieambtenaren: waardengedreven publieke professionals in de fictie [64]
Een programma voor professionalisering in beeld [66]
Mogelijkheden tot verdere versterking van de verbeelding [70]
Colofon: medewerkers aan dit nummer, werkzaamheden & publicatie [72]

 

 

 

Afbeelding: 

€ 15,00

Licentieduur: 

Onbeperkt