Prijsvraag september 2013

Prijsvraag september 2013

Sociologen waren niet erg gezien bij de politie, helemaal niet meer sinds ze zich de afgelopen jaren waren gaan verdiepen in de instelling en het gedrag van de politie. Al hun beweringen werden in de hoogste regionen met de grootst mogelijke argwaan in de gaten gehouden. Misschien had men daar het gevoel dat het op den langen duur niet haalbaar zou zijn te blijven beweren dat iedereen die zich met sociologie bezighoudt eigenlijk een communist is en alleen uit is op het plegen van subversieve handelingen. Sociologen waren tot alles in staat, daar had bijvoorbeeld hoofdcommissaris Malm nog pas de aandacht op gevestigd in een van zijn vele opgewonden ogenblikken. […] Misschien had Malm gelijk. De sociologen gebruikten ook maar alles wat in hun straatje te pas kwam. Ze kwamen bijvoorbeeld met het feit aandragen dat men tegenwoordig met een rapport van louter vieren al tot de politieschool werd toegelaten en dat het gemiddelde IQ van de Stockholmse wijkagenten tot 93 was gezakt.
‘Dat is een leugen,’ had Malm geschreeuwd. ‘En bovendien is het niet waar! En het is trouwens niet lager dan in New York!’

In welk boek van welke auteur(s) komt deze passage voor?

---

Het antwoord was De verschrikkelijke man uit Säffle van Sjöwall en Wahlöö. De winnaar was Annemarie Weggelaar.

Dit boek kopen? Klik op de kaft.

Tags: