Julien Haffmans

Vrijplaatsen - hangplek voor vrije gedachten

Als mensen in vrijheid van gedachten wisselen en betekenis geven aan wat er in hun levens gebeurt, veranderen zij hun organisaties. Vrijheid betekent immers dat organiserende vanzelfsprekendheden ter discussie staan. Elk vrij gesprek kan de betekenis, die eerder is ontstaan, bevestigen, versterken of juist ondergraven. Ik noem dit soort gesprekken ‘Vrijplaatsen’, een aantrekkelijk woord dat voor zichzelf spreekt.

Pagina's

Abonneren op RSS - Julien Haffmans