Jonge en aanstaande gezinnen

Jonge en aanstaande gezinnen

Onderzoek van Floor Basten

Samenvatting: 

Onderzoekers van GGD Brabant hebben eind 2015 een cursus in narratief onderzoek gevolgd op Campus Orleon. Zij gaan nu zelf een narratief onderzoek doen naar de behoeften van jonge en aanstaande gezinnen, daarbij begeleid door Floor Basten. Het onderzoek is naar verwachting begin 2017 afgerond.

Jonge en aanstaande gezinnen hebben uiteenlopende behoeften. Deze komen voort uit verwachtingen over het opvoeden op basis van hun eigen opvoeding, of uit vragen en onzekerheden die samenhangen met hun ideeën over de wereld en ‘goed ouderschap’ daarin. Ze kunnen ook voortkomen uit praktische onwetendheid omdat er geen eigen ervaring en/of goed voorbeeld voor handen is. Jonge en aanstaande ouders gaan soms ook zelf op onderzoek uit en vinden het dan moeilijk om in de grote hoeveelheid informatie die ze aantreffen het kaf van het koren te scheiden. Het zal duidelijk zijn dat een standaardpakket aan informatie niet voldoende is om persoonlijke onzekerheden weg te nemen of ouders juist te sterken in het pad dat ze gekozen hebben. Met dit narratief onderzoek worden patronen in de behoeften en eigen kracht van jonge en aanstaande ouders gezocht, zodat GGD Brabant producten en diensten beter kan afstemmen op wat nodig is.

Trefwoorden: 

  • jonge gezinnen
  • aanstaande gezinnen
  • geestelijke gezondheidsdienst
  • narratief onderzoek

Opdrachtgever: 

GGD Brabant

Contactpersoon: 

dr. F. Basten

E-mail: 

Telefoonnummer: 

0625575957