Mijn Profiel

afbeelding van hradstake
PERSONALIA Hester Radstake
CONTACT
Facebook
Twitter
LinkedIn
Website
BIOGRAFIE

Ik onderzoek, adviseer en help onderwijsinstellingen en opleidingen bij het realiseren van (beleids)veranderingen en curriculum herzieningen die zij willen (of soms moeten) bewerkstelligen.
Mijn expertise in onderwijs, onderzoek, bestuur & beleid en innovatieprocessen verwerk ik tot  adviezen, onderzoekspublicaties, workshops en trainingen voor docenten. Mijn inhoudelijke specialisatie ligt op het terrein van diversiteit in het onderwijs, onder andere vanuit mijn promotieonderzoek ‘Teaching in diversity’ (2009) en het daaruit volgende werk.

Verschillende hogescholen en universiteiten (Inholland, Vrije Universiteit, Universiteit van Amsterdam, NCOI, Universiteit van Aveiro in Portugal) zijn mijn opdrachtgevers als het gaat om onderwijsontwikkeling en onderzoek. Daarnaast verzorg ik trainingen op het gebied van diversiteit aan docenten in het primair, voortgezet en hoger onderwijs.

Zie voor meer informatie over mijn achtergrond en expertise mijn website: www.hesterradstake.nl