Vrijgeleiden als interventiemethode

Vrijgeleiden als interventiemethode

“Dit themanummer inventariseert interventies die serieus ruimte maken voor de inbreng van betrokkenen in veranderprocessen: interactieve interventies, waarin verkennen, analyseren en interveniëren samenvallen. Wie in veranderende organisaties dit soort, ook wel ‘witte’ genoemde, interventies doet, betaalt een prijs: de resultaten zijn verrassend, onvoorspelbaar en niet te plannen. Interactieve interventies hebben tot doel om de verantwoordelijkheid voor verandering te delen en aan iederéén ruimte te bieden om te interveniëren. Wie interactieve interventies doet, is niet zelf de bron van verandering: begeleiden naar zelfsturing is ‘vrijgeleiden’. Begeleiders van interactieve veranderingsprocessen zijn misschien wel leiders van niks, en wat ze doen lijkt dan ook nergens op. Ik praktiseer ‘vrijgeleiden’ als interventiemethode, me bewust van de mogelijkheid dat mijn gedrag zo geïnterpreteerd kan worden.”

Met deze woorden leidde Julien haar artikel Vrijgeleiden als interventiemethode – ‘leiderschap van niks, en het lijkt nergens op’ in. Download hier de publicatie, die ook is verschenen in Management & Organisatie.

Tags: