Tapping

Tapping

Op 27 mei was ik op de Dag van de Sociologie, onder andere bij de presentatie van Peter Achterberg. Zijn lezing ging over publiek aanzien van wetenschap (ook het onderwerp van zijn oratie). Met name mensen met een grote vertrouwenskloof (wel in de wetenschap, niet in de wetenschappers geloven) dragen democratisering een warm hart toe. Het gaat dan volgens Achterberg vooral om complottheoretici (wetenschappers horen bij de geglobaliseerde machtselite) en populisten (alleen het volk heeft de échte ervaring).
Ik zet me met Campus Orleon ook in de voor de kennisdemocratie, maar wil daarbij natuurlijk wetenschappers niet uitsluiten van de kennisproductie in onze samenleving, noch vind ik dat ‘het volk’ een homogene massa met maar één ervaring is. Hooguit pleit ik ervoor om onze kennisproductie anders te organiseren. Daar ging mijn eigen bijdrage over.
Die was trouwens niet zoals ik met mijn abstract beloofd had. Ik had een perfect abstract geschreven en besefte, toen ik eindelijk aan mijn paper toekwam, dat ik eigenlijk helemaal geen zin had om dat nog eens uit te schrijven. Nieuwsgierig naar hoe het dan wel geworden is? Lees hier verder.

Tags: