Hechte vrienden van wetenschap

Hechte vrienden van wetenschap

2 december van het afgelopen jaar was het dan zo ver: na een voorbereiding op internet kwamen De Vrienden bijeen om als wetenschappers, studenten, ondernemers, bestuurders, politici en andere stakeholders de dialoog aan te gaan en zo wetenschap op de agenda te zetten. Ik heb me in de discussies op internet gemengd en gepoogd om een lans te breken voor de stelling dat wetenschappers maatschappelijke actoren zijn, dat kennisproductie dus een maatschappelijk verschijnsel is en dat het onderzoekend vermogen van een samenleving niet beperkt blijft tot universiteiten en andere kennisinstituten. Zo heb ik bijvoorbeeld aandacht gevraagd voor de positie van de buitenpromovendus, die moet investeren in het creëren van een eigen netwerk, vaak op de grenzen stuit van toelatingseisen van met publiek geld gefinancierde instellingen, nogal eens te maken heeft met dedain van hoogleraren (je bent te oud, te praktisch; wat heb ik eraan voor m’n publicaties?) en onbegrip van reguliere promovendi (wat zeur je nou over druk, jij hebt tenminste een normaal salaris); maar die gedreven en op wilskracht ook relevante kennis weet te produceren, desondanks. Over motivatie gesproken. Welgeteld drie mensen reageerden, allen met instemming. Aldus voorbereid toog ik 2 december naar Den Haag om de andere vrienden van wetenschap te ontmoeten. Daar is het niet van gekomen.

Lees verder op floorbasten.nl.

Tags: