De terugtocht van de overheid

De terugtocht van de overheid

De politiek en het lokaal bestuur hoeven niet alles op te lossen. Leed, pech en onvolmaaktheden horen bij de wereld. In zijn boek “De fatale staat” legt hoogleraar Bestuurskunde Paul Frissen uit dat de Nederlandse politiek dat eens zou moeten aanvaarden. Waarom kan de politiek niet accepteren dat er altijd tekortkomingen zijn? Waarom willen zij tragische gebeurtenissen uitbannen? Of verzinnen ze rampenplannen terwijl de rampen zich niet aan die rampenplannen houden? Wanneer een staat een einde wil maken aan de tragiek, is deze staat met gevaarlijke dingen bezig. En nog erger, de kloof tussen burger en politiek dreigt daardoor kleiner te worden. Bijgaand een verslag van een lezing die Frissen recent over deze thematiek hield bij ProDemos in Den Haag: http://prodemos.nl/Nieuws/De-terugtocht-van-de-overheid

Tags: