Corruptie en macht: de praktijk in vijf aspecten

Corruptie en macht: de praktijk in vijf aspecten

Bestuurders worden bedreigd in deze periode. De druk kan hoog zijn. Michel van Hulten (ex 1e en 2e Kamerlid, ex-staatsecretaris en ex-diplomaat, nu lector bij Saxion), heeft mij gevraagd zes eerdere artikelen over macht en corruptie in de bestuurlijke wereld samen te vatten en verder uit te bouwen voor het blad Civis Mundi. 

Ik heb dat gedaan aan de hand van vijf aspecten:
- individuele omgang met macht door linkse en/of rechtse politici
- intimidatie door bestuurders
- zand en klei bestuursculturen
- functiemenging 
- het begrip 'oneindige goedheid'

Volgens Michel van Hulten komen de bevindingen in het onderzoekswerk binnen de ‘Corruptie en Integriteit’-groep van SAXION Academie Bestuur, Recht en Ruimte’ steeds meer op het punt dat corruptie niet zozeer iets is van ‘bruine enveloppes met geld’ maar veel meer verkeerd gebruik van macht verkregen door verkiezing of benoeming. Dit gaat dan samen met gebrek aan controle en met ondoorzichtigheid van handelen. Bestrijding van dit misbruik maken van macht door politici en ambtenaren is persoonsgebonden, er zijn ‘daders’. Maar volgens van Hulten en de vakgroep wordt hun misbruik van macht mogelijk gemaakt doordat de systemen waarbinnen zij werken het toelaten, zo niet bevorderen.

Die systemen gaan we in onderstaand artikel aan de hand van de vijf genoemde punten verkennen met een poging her en der ook verder te gaan dan de analyse en een oplossingsrichting voor te stellen.

http://www.civismundi.nl/?p=artikel&aid=2545

Tags: