Narratieve evaluatie van sociale wijkteams door onderzoekers

Narratieve evaluatie van sociale wijkteams door onderzoekers

Cursus

Sociale wijkteams gaan in een multidisciplinaire opzet hun aanbod afstemmen op de vragen en behoeften, maar ook de capaciteiten van burgers en lokale gemeenschappen. Deze werkwijze is nieuw en vraagt daarom om een gedegen evaluatie. Maar juist omdat de werkwijze nieuw is, kunnen vooraf geen standaarden worden opgesteld waaraan hun werk moet voldoen. Gebruikelijke standaarden komen immers voort uit een praktijk die met de introductie van sociale wijkteams verleden tijd is. Om toch een zinvolle evaluatie te kunnen plegen, biedt Campus Orleon het programma “Narratieve evaluatie van het werk van sociale wijkteams” aan. Narratieven zijn ervaringsrijke praktijkverhalen en bieden daardoor de mogelijkheid om standaarden te ontwikkelen die aansluiten bij waar het in de praktijk om gaat: het verlenen van de juiste hulp aan en door de juiste personen.           

Genoemde prijs is per persoon. Bij groepsinschrijving/in company (minimaal 10 personen) wordt 10% korting gegeven; hierbij kunnen ook in overleg andere data voor de bijeenkomsten worden afgesproken. Campus Orleon is een erkend opleidingsinstituut en brengt geen btw in rekening. Op dit studieonderdeel zijn de Voorwaarden Studieonderdelen van toepassing.

Doel

In het programma leren de deelnemers om de praktijk van sociale wijkteams te onderzoeken en op basis daarvan beargumenteerde en valide evaluatiestandaarden te ontwikkelen. We volgen daarbij de stappen van de leergeschiedenis. Een leergeschiedenis is een gezamenlijk verteld verhaal over een innovatie, waarbij betrokkenen terugkijken op wat er gebeurd is en vooruitblikken op hoe ze de innovatie het beste voort kunnen zetten. Deelnemers leren vanuit vernieuwende praktijken zoeken naar mogelijke generalisaties van best practices.           

Campus Orleon biedt dit programma voor twee doelgroepen aan: voor professionals die vanuit hun eigen praktijk verslag doen (5 bijeenkomsten; meer info hier) en voor onderzoekers die uitvoerige evaluaties over het sociale domein uitvoeren (10 bijeenkomsten; onderstaand programma). Door de planning ontstaan feedbackloops waardoor theorie en praktijk, abstrahering en concrete ervaring elkaar voeden.De programmaonderdelen met een * zijn voor onderzoekers en professionals samen.

Naast de bijeenkomsten zijn de deelnemers actief met het verzamelen van data en theoretische concepten. Tijdens de zomermaanden werkt de docent de leergeschiedenis uit in een rapport.

Docent(en)

dr. Floor Basten

Data: 

donderdag 12 februari 2015 - 14:00 tot 17:00

*) Inleiding in narratieve evaluatie door wijkteams: wat is narratief onderzoek, wat is een leergeschiedenis, hoe gaan we te werk?

donderdag 12 maart 2015 - 14:00 tot 17:00

*) Dataverzameling voor narratief onderzoek: hoe moet je mensen interviewen en welke documenten zijn relevant?

donderdag 09 april 2015 - 14:00 tot 17:00

Narratieve analyse: in gesprek over de data, welke patronen zie je verschijnen?

donderdag 23 april 2015 - 14:00 tot 17:00

Theorie: welke literatuur over vergelijkbare innovaties is bruikbaar om de praktijk te begrijpen?

donderdag 21 mei 2015 - 14:00 tot 17:00

Ontwikkelen standaarden: welke indicatoren zijn relevant om het werk van sociale wijkteams mee te evalueren?

donderdag 04 juni 2015 - 14:00 tot 17:00

Reflectie op de standaarden: zijn de indicatoren geschikt om de praktijkervaringen mee te beschrijven?

donderdag 18 juni 2015 - 14:00 tot 17:00

*) Het gezamenlijk vertelde verhaal: hoe brengen we de uitkomsten tot nu toe in een samenhangend verhaal bij elkaar?

dinsdag 02 juni 2015 - 14:00 tot donderdag 02 juli 2015 - 17:00

*) Intervisie: wat hebben we nu de afgelopen maanden geleerd?

donderdag 03 september 2015 - 14:00 tot 17:00

Opfrisser: hoe gaan we verder met waar we voor de zomer gebleven zijn?

Voorbereiding eindpresentatie: hoe vertellen we anderen wat we geleerd hebben?

donderdag 01 oktober 2015 - 14:00 tot 17:00

Eindpresentatie: welke standaarden hebben we ontwikkeld om sociale wijkteams mee te evalueren?

Aantal plaatsen

15

Prijs

€ 2.500,00