Tips

Tip van Erwin van de Pol - 06/01/2015 - 18:15
Verzoek van KNHM voor vrijwilligers in Gelderland het voor begeleiden van burgers bij openbare ruimte vraagstukken, wellicht interessant: http://www.knhm.nl/Over+ons/Vacature+overons/default.aspx
Lees meer
Tip van Campus Orleon - 16/12/2014 - 00:00
Gibbs cleared his throat. “I’m confused, Guert. I thought we’d agreed to postpone new projects until we recapitalized. We got hammered in the markets, we’re hemorrhaging financial aid, and” – he met Affenlight’s eye steadily – “there’s almost noting coming in from donors.”
Lees meer
Tip van Floor Basten - 12/12/2014 - 15:20
Everywhere, every day, everybody uses language. There is no human society, no matter how small or how isolated, which does not employ a language that is rich and diverse. The free course Miracles of Human Language: An Introduction to Linguistics introduces you to linguistics, featuring interviews with well-known linguists and with speakers of many different languages. Join professor Marc van Oostendorp and his students from Universiteit Leiden to explore the miracles of human language.
Lees meer
Tip van Campus Orleon - 16/11/2014 - 00:00
De denkers waren verdwenen, de boeken verbrand, Wenen was een lege balzaal, zelfs de paarden hadden de benen genomen naar de heuvels. Hij dacht aan de geesten die zachtjes haar biografenelleboog aanstootten, al die schimmen die zich verdrongen om de beste plaats, aan hoe geduldig Dana naar hun verhalen luisterde, hoe ze die rangschikte in een meedogenloze pikorde terwijl zij zich verzetten tegen de tirannie van haar prioriteiten.
Lees meer
Tip van Heidi de Mare - 29/10/2014 - 14:17
HET IVMV KIJKT MET U MEE!   MOSLIMS IN DE NL MAATSCHAPPELIJKE VERBEELDING. Over beeldvorming van moslims in Nederland is inmiddels veel geschreven. Vaak doelt men op vooroordelen over moslims die circuleren in politiek en media. In de meeste publicaties gaat het om negatieve beeldvorming. Opmerkelijk genoeg wordt ‘beeldvorming’ zelden visueel opgevat.
Lees meer
Tip van Anne-Marie Poorthuis - 01/10/2014 - 08:55
Een editor die goed in amerikaanse bladen thuis is. Haar hulp helpt bij het verhogen van de kans op acceptatie. Ragini Werner van Needser zie de website www.needser.nl Telefoon: +31 (0)50 302 4139
Lees meer
Tip van Floor Basten - 24/09/2014 - 22:07
Het vertellen van verhalen is voor mensen een heel natuurlijk gegeven. Narratief onderzoek gaat over hoe mensen in en met taal betekenis geven aan zichzelf en de wereld om hen heen.
Lees meer
Tip van Floor Basten - 08/08/2014 - 16:24
Ex ante beleidsonderzoek is onderzoek dat voorafgaat aan beleid, opdat de resultaten ervan het beleid mee kunnen vormen. Omdat de onderzoekers van Campus Orleon ook bedreven zijn in dit soort onderzoek, is het artikel Ex ante onderzoek in beeld: over aard, aantal en gebruik van ex ante onderzoek bij beleidsvoorbereiding van Carolien Klein Haarhuis, Monika Smit en Shelena Keuleman interessant.
Lees meer
Tip van Floor Basten - 11/06/2014 - 18:29
Korte bespreking van de bundel “Het draait niet om ons.” Maatschappelijke vernieuwers, in verhalen en verbeelding.
Lees meer
Tip van Floor Basten - 28/05/2014 - 17:13
Pawel Kuczynski makes his audience question their everyday lives. You find 29 examples of his thought-provoking images here and you can find his personal website here.
Lees meer

Pagina's

Recente items

Recensie van trenthamster
Recensie van trenthamster
Evenement van trenthamster
Blog Post van trenthamster
Tip van trenthamster
Recensie van trenthamster
Blog Post van trenthamster
Recensie van trenthamster
Recensie van trenthamster
Recensie van trenthamster